Prawa Pacjenta: Prawa pacjenta wyjaśnione w łatwy do zrozumienia sposóbKiedy zostajesz przyjęty do szpitala, domu opieki lub innej placówki medycznej, może to być przerażające miejsce. Możesz nie być pewien, co zrobi personel lub jak będzie cię traktował. Ważne jest, aby znać swoje prawa jako pacjenta, aby móc chronić siebie i jak najlepiej wykorzystać doświadczenie opieki. Dobre zrozumienie swoich praw jako pacjenta jest ważne, ponieważ da Ci pewność siebie, gdy masz do czynienia z nierzetelnymi pracownikami medycznymi. Istnieje wiele różnych rodzajów placówek opieki zdrowotnej i każda z nich ma swój własny, unikalny sposób postępowania. Jednak niezależnie od tego, skąd otrzymujesz opiekę i kto ją zapewnia, istnieją uniwersalne prawa, które dotyczą każdego pacjenta w naszym kraju.

Poznaj swoje prawa jako pacjent

Jednym z najważniejszych praw pacjenta jest prawo do informacji. Oznacza to, że personel medyczny musi się z tobą porozumieć i wyjaśnić, co robi i dlaczego. Ponadto masz prawo wiedzieć o ryzyku, korzyściach i alternatywach dla każdego proponowanego leczenia. Pacjent ma również prawo wiedzieć o wszelkich innych usługach, które są dla niego dostępne. Dotyczy to również leczenia, które może nie być oferowane przez zespół terapeutyczny, ale może być dostępne z innych źródeł. Jeśli nie jesteś w stanie zrozumieć udzielonych Ci informacji, masz prawo do uzyskania ich ponownego wyjaśnienia w sposób dla Ciebie zrozumiały. Oznacza to, że personel powinien wziąć pod uwagę Państwa pochodzenie kulturowe, język oraz wszelkie ograniczenia umysłowe i fizyczne podczas wyjaśniania zagadnień.

Prawo do poufności

Pacjenci mają prawo do poufności swoich informacji medycznych. Prawo to jest zapisane w prawie medycyny i obowiązuje niezależnie od tego, czy pacjent przebywa w szpitalu, domu opieki czy innej placówce medycznej. Oznacza to, że personel medyczny nie może udostępniać informacji medycznych osobom spoza zespołu leczącego, takim jak członkowie rodziny, przyjaciele, a nawet organy ścigania. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy pacjent jest niepełnoletni i jego rodzice lub opiekunowie poproszą o te informacje. Istnieje kilka wyjątków od tej zasady. Jeśli pacjent jest niepełnoletni i podejrzewa się go o bycie ofiarą nadużycia lub zaniedbania, personel medyczny może udostępnić informacje o pacjencie władzom. Podobnie personel medyczny może ujawnić informacje o pacjencie, jeśli uzna, że jest to konieczne, aby chronić siebie lub innych przed poważnym i bezpośrednim zagrożeniem.

Prawo do informacji o diagnozie i planie leczenia

Kiedy jesteś w szpitalu, personel powinien omówić z tobą twoją diagnozę i plan leczenia. Najlepiej będzie, jeśli zrobią to zaraz po poznaniu diagnozy. Zostaniesz wtedy poinformowany o rodzaju choroby i dostępnych możliwościach leczenia. Otrzymasz również informacje o ryzyku, korzyściach i alternatywach dla każdego leczenia. Masz prawo do uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji w jak największym stopniu. Oznacza to, że pacjent może wyrazić swoje preferencje dotyczące opieki nad nim. Zespół terapeutyczny powinien wziąć pod uwagę Państwa preferencje w procesie decyzyjnym i starać się znaleźć równowagę pomiędzy Państwa potrzebami a potrzebami innych pacjentów.