Skład osobowy Fundacji

Prof. Dorota KarkowskaProf. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska  - Dwukrotna absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w 1994 roku ukończyła kierunek administracja, praca magisterska: Prawa pacjenta, napisana w Katedrze Prawa Pracy. W 1998 roku kierunek prawo, praca magisterska: Europejska Konwencja Bioetyczna, napisana w Katedrze Międzynarodowego Prawa Publicznego. W grudniu w 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych po obronie rozprawy: Prawa pacjenta w prawie administracyjnym i polityce społecznej, w 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, na podstawie rozprawy: Zawody medyczne. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się w szczególności w obszarach: prawa medycznego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Działalność naukowa i edukacyjna ściśle związana z działalnością w organizacjach pozarządowych na rzecz ochrony praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej. Współpracuje m.in. od 2005 r. z Fundacją Rodzić po Ludzku, od 2006 r. z Fundacją Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, od 2010 r. jest honorowym patronem: Stowarzyszenia Polskie Amazonki - Ruch Społeczny. Założycielka Fundacji Ius Medicinae, Wiceprezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia; Wiceprzewodnicząca Mazowieckiej Komisji Orzekająca o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie do 2015 r.; Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia; Doradca Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
Autorka m.in. Prawa pacjenta, 2. Wydanie poprawione i uzupełnione, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009; Zawody medyczne, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012; s. 52; Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach - prawa pacjenta, ABC a Wolters Kluwer business; Komentarz do ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, Wydanie 3 2016; s. 537; Prawo medyczne dla pielęgniarek, ABC a Wolters Kluwer business, - monografia Warszawa, 2013; współautorka Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, Warszawa 2014, monografia.


Marta Kulpa - absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wydział Nauki o Zdrowiu, kierunek Zdrowie Publiczne). Współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze opieki zdrowotnej rozpoczęła w 2009 r. podejmując pracę w Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Kierowała wieloma projektami szkoleniowymi  mającymi na celu integrację i wymianę doświadczeń między organizacjami pacjentów z całej Polski, koordynowała pracę Poradni Praw Pacjenta, organizowała konferencje i debaty. Pomysłodawca i realizator kampanii edukacyjnej  pt. „Prawa Pacjenta – Twoje Prawa” prowadzonej przez Fundację Ius Medicinae w latach 2013-2014. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów z różnego rodzaju funduszy (w tym fundusze szwajcarskie, norweskie, publiczne).RADA FUNDACJI:

Witold Liwski

Krystyna Wechmann

Ewa Staszewska


Dr hab. Aldona DomańskaDr hab. n. prawn. Aldona Domańska -  ukończyła studia magisterskie, kierunek prawo, na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi, w 1994r., z wynikiem bardzo dobrym. Następnie w tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie w tej samej jednostce w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1998 r., a następnie w 2015 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Pracę naukowo – dydaktyczną w charakterze nauczyciela akademickiego rozpoczęła w październiku 2000r. w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ, gdzie pracuje po dzień dzisiejszy. Trzon jej zainteresowań badawczych stanowią prawa i wolności człowieka. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji traktujących o tych zagadnieniach, w tym między innymi monografii: „Zasady sprawiedliwości społecznej we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym” (Łódź 2000) oraz „Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Obywatelskich” (Łódź 2012), a także wielu artykułów poświęconych tematyce praw i wolności człowieka i ich prawnej ochronie oraz zasady równości, równouprawnienia i godności osoby ludzkiej. Uczestniczyła w wielu konferencjach, seminariach krajowych i międzynarodowych. Obecnie prowadzi między innymi wykłady z zakresu prawa konstytucyjnego, zasad ustroju politycznego państwa, godności i jej ochrony w prawie polskim. Od 20 listopada 2012 r. pełni funkcję redaktora tematycznego „Eastern Review”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.


 


 


 

 

Powrót do: O Fundacji

Dodatkowe informacje

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij