O Fundacji

Misja: Interes i dobro chorego człowieka  przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki.

Aforyzm  „Życie krótkie, sztuka długa, sposobność przemijająca, doświadczenie złudne, wyrokowanie trudne” (Hipokrates)

Fundacja Ius Medicinae została powołana w 2011 r. przez dr n. prawn. Dorotę Karkowską. Działalność Fundacji  ukierunkowana jest na podejmowania inicjatyw w zakresie poszanowania i przestrzegania praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej w trzech obszarach.

Fundacja podejmuje inicjatywy naukowe i badawcze na rzecz rozwoju dobrego prawa – prawa medycznego. Dobre prawo medyczne musi odzwierciadlać wartości ważne dla społeczeństwa (jak godność, wspólne dobro, samorządność, interes, podmiotowość, solidarność, wolność, itp.). Fundacja swoją aktywność może przejawiać m.in. poprzez opiniowanie projektów i obowiązujących aktów prawnych, przedstawiać wnioski i własne propozycje rozwiązań prawnych, dokonywać oceny pracy podmiotów polityki zdrowotnej działających w imieniu władzy publicznej na rzecz urzeczywistnienia prawa do ochrony zdrowia, publikować raporty z zakresu stanu poszanowania i przestrzegania prawa pacjenta i praw osób wykonujących zawody medyczne.

Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz edukacji  w zakresie prawa medycznego, prawa ochrony zdrowia. W tym celu  Fundacja może m.in. prowadzić działalność informacyjną, organizować konferencje i szkolenia, współuczestniczyć z innymi partnerami w podobnych inicjatywach.

Fundacja jest uprawniona do reprezentowania podmiotów przed krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi instytucjami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi w charakterze przedstawiciela społecznego. Fundacja prowadzi mediacje w sytuacjach społecznego konfliktu w przypadku naruszania praw pacjenta ipraw osób wykonujących zawody medyczne.

 

 

Powrót do: O Fundacji

Dodatkowe informacje

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij