„Drogi z bezdomności” w Europie Centralnej – partnerstwo strategiczne

Fundacja Ius Medicinae (FIM) rozpoczyna realizację działań międzynarodowego partnerstwa strategicznego „Ways out of Homelessness” ERASMUS+. Celem partnerstwa jest zgromadzenie wiedzy o programach mieszkaniowych kierowanych do ludzi w sytuacji bezdomności w Europie Centralnej oraz zbudowanie sieci współpracy w regionie. Liderem jest węgierska BMSZKI. FIM prowadzi obecnie rekrutację interesariuszy zainteresowanych współpracą (min. uczestnictwem w wizytach studyjnych).

Realizacja projektu jest uzupełnieniem międzynarodowej wymiany doświadczeń w projekcie „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody”. Wizyta studyjna w Warszawie w lutym 2016 roku będzie połączona z konferencją końcową projektu.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Strona internetowa projektu.

Dodatkowych informacji o projekcie i rekrutacji udziela koordynatorka Julia Wygnańska czynajpierwmieszkanie@gmail.com

Organizacje partnerskie i zespół zarządzający

Boróka Fehér, Budapesti Modszertani Szocialis Kozpont ez Intezmenyei BMSZKI, Węgry

Julia Wygnańska, Fundacja Ius Medicinae, Polska

Ian Tilling, Casa Ioana, Rumunia

Maria José Aldenas, FEANTSA, Bruksela

Luca Koltai, Habitat for Humanity Hungary, Węgry

Katerina Caputova, Sdruzeni Azylovych Domu, Czechy

Wizyty studyjne

Wizyta studyjna trwa mniej więcej trzy dni i rozpoczyna się wspólną kolacją we czwartek wieczorem, podczas której uczestnicy poznają się lub odnawiają kontakty. Następny dzień jest poświęcony prezentacji lokalnego systemu pomocy kierowanego do osób bezdomnych i ciekawych programów wychodzenia z bezdomności opartych o mieszkania. Istotnym elementem jest dyskusja uczestników. Po południu odbywają się wizyty w lokalnych instytucjach. Ostatni dzień to spotkanie zespołu zarządzającego i dalsze wizyty studyjne dla pozostałych uczestników. Planowane terminy wizyt:

17-18 kwietnia 2015, Budapeszt, BMSZKI

2-3 Października 2015, Praga, SAD

27-28 Listopada 2015, Bukareszt, Casa Ioana

Luty 2016, Warszawa, FIM

Maj 2016, Bruksela, FEANTSA

Ostatnia wizyta w Brukseli ma nieco inny charakter: jej celem jest przetestowanie pilotażowego programu szkoleniowego o „Najpierw mieszkanie” przygotowywanego przez FEANTSA i partnerów.  Uczestnicy jako pierwsi będą mogli zapoznać się z tym innowacyjnym narzędziem.

Językiem komunikacyjnym wizyt jest angielski, chociaż Fundacja Ius Medicinae rozpatruje możliwość zorganizowania jednej wizyty z tłumaczeniem na język polski (Praga lub Bukareszt).

Szczegóły finansowe

Pełny koszt udziału w wizycie (transport, zakwaterowanie, dieta) pokrywa Fundacja w ramach porozumienia wolontariackiego. Uczestnicy są zobowiązani do 1) przygotowania opracowania/relacji z wizyty, 2) przygotowania prezentacji w ppt i/lub opracowania o swoich działaniach w Polsce w obszarze budowania systemu pomocy lub programów opartych o mieszkania, 3) udziału w wizycie studyjnej w Warszawie w lutym 2016 roku.

Planowane produkty projektu

Kolekcja prezentacji i opracowań powstałych podczas projektu online.

Kolekcja studiów przypadku opisujących lokalny system pomocy wobec bezdomności w miastach goszczących wizyty studyjne.

Pilotażowa sesja szkoleniowa o „Najpierw mieszkanie”.

Ramowy program szkolenia dla ludzi pracujących z osobami w sytuacji bezdomności o programach opartych o mieszkania.

Publikacja elektroniczna z rekomendacjami dla regionu.

Powrót do: Aktualności

Dodatkowe informacje

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij