Partnerstwo strategiczne Erasmus+ “Drogi z bezdomności”

Zdjęcie: Partnerstwo strategiczne Erasmus+ “Drogi z bezdomności”

Fundacja Ius Medicinae współtworzy międzynarodowe partnerstwo „Ways out of Homelessness” organizacji pracujących na rzecz ludzi doświadczających bezdomności na Węgrzech, w Czechach, Rumunii i Polsce. Celem partnerstwa jest zgromadzenie i popularyzacja wiedzy o programach mieszkaniowych tworzonych w Europie Centralnej oraz zbudowanie sieci współpracy. W naszym regionie w obszarze bezdomności dominują programy oparte o pomoc doraźną w postaci posiłków, noclegowni i schronisk. Programy mieszkaniowe, w których pomoc w procesie wychodzenia z bezdomności opiera się o pobyt w mieszkaniu są wciąż rzadkością mimo tego, iż badania i międzynarodowe doświadczenia wykazują na ich skuteczność i konieczność wprowadzenia na szerszą skalę. Z kolei interesariusze, osoby tworzące programy pomocowe mało o sobie wiedzą, koncentrując się na nawiązywaniu kontaktów z organizacjami z krajów starej UE. Tymczasem łączą nas doświadczenia wynikające z podobnej historii w okresie powojennym i co za tym idzie podobne wyzwania w budowaniu nowoczesnej polityki społecznej. W ramach partnerstwa zaplanowanych jest pięć wizyt studyjnych w stolicach krajów organizacji partnerskich, publikacje internetowe, stworzenie rekomendacji, wskazówek do programów doskonalenia zawodowego pracowników a także test internetowego kursu wiedzy o programach „Najpierw mieszkanie” przygotowywanego przez FEANTSA.

Liderem partnerstwa jest węgierska BMSZKI Budapest Methodological Centre of Social Policy and Its Institutions, pozostali uczestnicy to the rumuńska Casa Ioana Association, czeska Sdruzeni Azylovych Domu, węgierski Habitat for Humanity oraz europejska FEANTSA. Partnerstwo zostało zawiązane na dwa lata od września 2014 do sierpnia 2016, z ramienia Fundacji Ius Medicinae koordynacją projektu zajmuje się Julia Wygnańska. Działania partnerstwa uzupełniają międzynarodową wymianę doświadczeń prowadzoną w innym projekcie Fundacji „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody”. Partnerstwo jest w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

Więcej o projekcie - przejdź do storny


Powrót do: Nasze projekty

Dodatkowe informacje

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij