Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Zdjęcie: Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Fundacja Ius Medicinae wraz z Fundacją Wygrajmy Zdrowie jest realizatorem projektu w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG pt. „Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego”. Celem niniejszego projektu jest społeczna kontrola sposobu realizacji przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, analiza tego systemu oraz wypracowanie wniosków i zaproponowanie wprowadzenia zmian na przestrzeni kolejnych lat. Projekt jest odpowiedzią na trudną sytuację polskich pacjentów chorych psychicznie związaną z nieefektywną realizacją przez Ministerstwo Zdrowia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 został wprowadzony w życie 28 grudnia 2010 r. przez Radę Ministrów. Jego celem jest zapobieganie zaburzeniom psychicznym, promocja zdrowia psychicznego, zapewnienie chorym dostępu do pomocy medycznej oraz rozwój badań naukowych.  Niestety od początku realizacji Programu postęp w jego wdrażaniu nie był zadowalający. Dziś już wiemy, że żadne z ministerstw nie wywiązało się w całości z powierzonych mu zadań. Tym samym w praktyce założenia Programu nie zostały zrealizowane. Dobiegający okres realizacji NPOZP 2011-2015 jest niewątpliwie tym momentem, w którym należałoby podjąć kroki w celu rzetelnego zaopiniowania procesu wdrażania przez Ministerstwo Zdrowia Programu oraz przedstawienie propozycji zmian, aby druga edycja NPOZP spełniała podstawowe założenia i oczekiwania wszystkich środowisk zaangażowanych w opiekę i rzecznictwo nad pacjentami chorymi psychicznie a w konsekwencji doprowadzi do poprawy sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

 Przejdź do podstrony projektu
 

Harmonogram realizacji projektu pn. ”Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego”

  1. Powołanie Obywatelskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu Monitorującego (ZM) - wrzesień 2014
  2. Przeprowadzenie przez ZM monitoringu dotyczącego efektywności NPOZP 2011 -2015 oraz ocena stopnia i skali jego realizacji - październik 2014/marzec 2015
  3. Spotkania i Prace członków ZM opracowującego wytyczne i rekomendacje do nowej edycji NPOZP na lata 2016-2020 - marzec/wrzesień 2015
  4. Opracowanie Raportu (Nowelizacji NPOZP) w wersji pdf - październik 2015
  5. Prowadzenie konsultacji społecznych ze środowiskiem organizacji pacjenckich - luty /listopad 2015
  6. Prowadzenie działań interwencyjnych/rzeczczniczych - Spotkania przedstawicieli Koalicji z decydentami z MZ - wrzesień 2014/listopad 2015
  7. Działania informacyjno - promocyjne oraz media relations - wrzesień 2014/listopad 2015

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Powrót do: Nasze projekty

Dodatkowe informacje

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij