Aktualności

Artykuły

VII Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności

Zapraszamy na VII Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności pt. „Pomoc dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi doświadczających kryzysu bezdomności” które odbędzie się 29 października o godzinie 11.00 w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej przy ul. Traktorzystów 26 w Warszawie. Będzie to już siódme spotkanie mazowieckich interesariuszy, poprzez które Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej stara się wypracowywać rozwiązania problemów związanych z bezdomnością oraz tworzyć sieć kontaktów między ludźmi, dla których rozwiązanie tej kwestii jest ważne.

Ideą seminariów zainicjowanych przez KMPS w grudniu 2012 roku jest dzielenie się wiedzą o ciekawych i sprawdzonych pomysłach wspierania ludzi doświadczających kryzysu bezdomności w grupie osób, które w swoich rękach posiadają część klucza do rozwiązania tego problemu – interesariuszy. Są nimi ludzie w kryzysie bezdomności, pracownicy samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia, administratorzy i zarządcy lokali, strażnicy miejscy, policja, komornicy i inni.

Prelegenci to doświadczeni praktycy i teoretycy. Postarają się opowiedzieć Państwu o swojej codziennej pracy, osiągnięciach oraz wyzwaniach. Seminarium podzielone będzie na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyć będzie aktualnie oferowanej pomocy osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, które znajdują się w kryzysie bezdomności. W drugiej przedstawione zostaną propozycje programu „Najpierw Mieszkanie”. Wiedza będzie punktem wyjścia do dyskusji.

Rozwiń : VII Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności

„Drogi z bezdomności” w Europie Centralnej – partnerstwo strategiczne

Fundacja Ius Medicinae (FIM) rozpoczyna realizację działań międzynarodowego partnerstwa strategicznego „Ways out of Homelessness” ERASMUS+. Celem partnerstwa jest zgromadzenie wiedzy o programach mieszkaniowych kierowanych do ludzi w sytuacji bezdomności w Europie Centralnej oraz zbudowanie sieci współpracy w regionie. Liderem jest węgierska BMSZKI. FIM prowadzi obecnie rekrutację interesariuszy zainteresowanych współpracą (min. uczestnictwem w wizytach studyjnych).

Realizacja projektu jest uzupełnieniem międzynarodowej wymiany doświadczeń w projekcie „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody”. Wizyta studyjna w Warszawie w lutym 2016 roku będzie połączona z konferencją końcową projektu.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Strona internetowa projektu.

Dodatkowych informacji o projekcie i rekrutacji udziela koordynatorka Julia Wygnańska czynajpierwmieszkanie@gmail.com

Organizacje partnerskie i zespół zarządzający

Boróka Fehér, Budapesti Modszertani Szocialis Kozpont ez Intezmenyei BMSZKI, Węgry

Julia Wygnańska, Fundacja Ius Medicinae, Polska

Ian Tilling, Casa Ioana, Rumunia

Maria José Aldenas, FEANTSA, Bruksela

Luca Koltai, Habitat for Humanity Hungary, Węgry

Katerina Caputova, Sdruzeni Azylovych Domu, Czechy

Wizyty studyjne

Wizyta studyjna trwa mniej więcej trzy dni i rozpoczyna się wspólną kolacją we czwartek wieczorem, podczas której uczestnicy poznają się lub odnawiają kontakty. Następny dzień jest poświęcony prezentacji lokalnego systemu pomocy kierowanego do osób bezdomnych i ciekawych programów wychodzenia z bezdomności opartych o mieszkania. Istotnym elementem jest dyskusja uczestników. Po południu odbywają się wizyty w lokalnych instytucjach. Ostatni dzień to spotkanie zespołu zarządzającego i dalsze wizyty studyjne dla pozostałych uczestników. Planowane terminy wizyt:

17-18 kwietnia 2015, Budapeszt, BMSZKI

2-3 Października 2015, Praga, SAD

27-28 Listopada 2015, Bukareszt, Casa Ioana

Luty 2016, Warszawa, FIM

Maj 2016, Bruksela, FEANTSA

Ostatnia wizyta w Brukseli ma nieco inny charakter: jej celem jest przetestowanie pilotażowego programu szkoleniowego o „Najpierw mieszkanie” przygotowywanego przez FEANTSA i partnerów.  Uczestnicy jako pierwsi będą mogli zapoznać się z tym innowacyjnym narzędziem.

Językiem komunikacyjnym wizyt jest angielski, chociaż Fundacja Ius Medicinae rozpatruje możliwość zorganizowania jednej wizyty z tłumaczeniem na język polski (Praga lub Bukareszt).

Szczegóły finansowe

Pełny koszt udziału w wizycie (transport, zakwaterowanie, dieta) pokrywa Fundacja w ramach porozumienia wolontariackiego. Uczestnicy są zobowiązani do 1) przygotowania opracowania/relacji z wizyty, 2) przygotowania prezentacji w ppt i/lub opracowania o swoich działaniach w Polsce w obszarze budowania systemu pomocy lub programów opartych o mieszkania, 3) udziału w wizycie studyjnej w Warszawie w lutym 2016 roku.

Planowane produkty projektu

Kolekcja prezentacji i opracowań powstałych podczas projektu online.

Kolekcja studiów przypadku opisujących lokalny system pomocy wobec bezdomności w miastach goszczących wizyty studyjne.

Pilotażowa sesja szkoleniowa o „Najpierw mieszkanie”.

Ramowy program szkolenia dla ludzi pracujących z osobami w sytuacji bezdomności o programach opartych o mieszkania.

Publikacja elektroniczna z rekomendacjami dla regionu.

Rozwiń : „Drogi z bezdomności” w Europie Centralnej – partnerstwo strategiczne

VI Seminarium Interesariuszy Bezdomności w Pruszkowie – 21 kwietnia 2015

Serdecznie zapraszamy na VI Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności pt. „Zagrożenie bezdomnością, wykluczenie mieszkaniowe, bezdomność chroniczna – szukamy mianowników wspólnych czy różnych rozwiązań?”, które odbędzie się 21 kwietnia o godzinie 11.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie.

szczegóły na www.czynajpierwmieszkanie.pl

Będzie to szóste spotkanie z cyklu seminariów mazowieckich interesariuszy bezdomności zainicjowanych w 2012 roku w ramach Programu Rzecznictwa KMPS (2012-2014) i kontynuowanych w projekcie NMROD (2014-2016) na rzecz rozwiązywania problemów związanych z bezdomnością poprzez wymianę wiedzy i tworzenie sieci kontaktów między ludźmi, którym rozwiązanie tego problemu wydaje się ważne. Współorganizatorem VI seminarium jest Pani Teresa Kostrzewska, Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.

Rozwiń : VI Seminarium Interesariuszy Bezdomności w Pruszkowie – 21 kwietnia 2015

V Seminarium Interesariuszy Bezdomności – Ostrołęka 31 października 2014

2014-10-15

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności w Ostrołęce.

Będzie poświęcone kierunkom rozwoju lokalnych systemów polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Poznamy lokalny system pomocy następnie zastanowimy się nad podejściem „drabinkowym” zwanym również schodkowym czy linearnym oraz opartym o mieszkalnictwo.szczegóły na www.czynajpierwmieszkanie.pl

Rozwiń : V Seminarium Interesariuszy Bezdomności – Ostrołęka 31 października 2014

Ile może kosztować brak ubezpieczenia zdrowotnego?

2014-07-31

NFZ wzywa pacjentów, którzy korzystali ze świadczeń zdrowotnych, a którzy nie mają ubezpieczenia zdrowotnego do zwrotu kosztów leczenia. Rekordzista ma do zapłacenia niemal 300 tys. zł.

Więcej na ten temat można znaleźć tutaj

(źródło: rynekzdrowia.pl)

Rozwiń : Ile może kosztować brak ubezpieczenia zdrowotnego?

Odszkodowanie dla rodziny zmarłej pacjentki, której NFZ odmówił sfinansowania leczenia

2014-07-18

Pacjentka pozwała NFZ i Ministerstwo Zdrowia po tym jak ta pierwsza instytucja odmówiła sfinansowania leczenia niestandardowego. Pacjentka była chora na raka.

Więcej na ten temat można znaleźć tutaj

(źródło: medexpress.pl)

Rozwiń : Odszkodowanie dla rodziny zmarłej pacjentki, której NFZ odmówił sfinansowania leczenia

Rzecznik Praw Obywatelskich: do biura wpłynęły przykłady rażącego naruszania praw pacjenta przez lekarzy i pielęgniarki

2014-07-16

Rzecznik Praw Obywatelskich napisała list do Ministra Zdrowia, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczący naruszania praw pacjentów przez pielęgniarki i lekarzy.

Więcej na ten temat można znaleźć tutaj

(źródło: medexpress.pl)

Rozwiń : Rzecznik Praw Obywatelskich: do biura wpłynęły przykłady rażącego naruszania praw pacjenta przez lekarzy i pielęgniarki

Pomorski NFZ wyłapuje pacjentów zapisanych do kilku kolejek na raz

2014-07-08

Niekiedy pacjenci zapisują się do kilku kolejek do specjalistów na raz celem skrócenia sobie czasu oczekiwania. Pomorski NFZ postanowił dotrzeć do tych pacjentów i kazać im wybrać jedną kolejkę.

Więcej na ten temat tutaj

(źródło: portal medexpress.pl)

Rozwiń : Pomorski NFZ wyłapuje pacjentów zapisanych do kilku kolejek na raz

Życie to nie statystyka – choroby rzadkie osób starszych

2014-07-08

W poniedziałek 7 lipca b.r. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych zainaugurowała kampanię edukacyjną Życie to nie statystyka mającą na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat chorób rzadkich osób starszych, na przykładzie mielofibrozy, a także zwiększenie czujności lekarzy rodzinnych i specjalistów oraz propagowanie skutecznych metod diagnozy i leczenia chorych. Patronat honorowy nad kampanią objęła Federacja Pacjentów Chorób Rzadkich w Europie Centralnej i Wschodniej.

Większość osób kojarzy choroby rzadkie wyłącznie z chorobami genetycznymi, wrodzonymi, które dotykają dzieci. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że część z nich dotyka także ludzi w starszym wieku. Przykładem jest mielofibroza. Świadomość objawów
i diagnostyki tej choroby jest znikoma. -
mówi Szymon Chrostowski, wiceprezes PKPO.

Mielofibroza to rzadko występujący nowotwór, charakteryzujący się włóknieniem szpiku kostnego i wtórnym procesem krwiotworzenia zlokalizowanym przede wszystkim w śledzionie czy wątrobie, co wiąże się z powiększeniem tych organów i rozwojem objawów choroby. W Polsce na ten rzadki nowotwór krwi cierpi około 1000 osób.  Średni wiek pacjenta w momencie rozpoznania choroby wynosi 67 lat. Do rozwoju choroby może dojść jednak w każdym wieku (u około 10% pacjentów choroba jest rozpoznawana poniżej 45. roku życia). Średnia długość życia pacjentów z mielofibrozą w zależności od stanu zaawansowania choroby waha się od 2,25 do 11,25 lat.

Bardzo ważne jest właściwe rozpoznanie choroby przez lekarza rodzinnego i specjalistę (hematologa), gdyż często zgłaszane przez pacjentów objawy są przypisywane wiekowi – kontynuuje Chrostowski.

W ramach kampanii od sierpnia do grudnia 2014 odbędzie się cykl spotkań edukacyjnych dla lekarzy oraz mediów propagujących wiedzę na temat chorób rzadkich osób starszych. Aktualności dotyczące kampanii oraz materiały edukacyjne znajdą Państwo na stronie Koalicji www.pkopo.pl oraz na profilu Facebook: facebook.com/KoalicjaPacjentow.

(źródło: informacja prasowa)

Rozwiń : Życie to nie statystyka – choroby rzadkie osób starszych

Onkobarometr WHC

2014-07-02

Fundacja Watch Health Care wydała raport na temat zmian w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych stosowanych w walce z nowotworami w Polsce (stan na maj 2014 r.). Raport powstał w ramach projektu Onkobarometr WHC.

Więcej na temat mozna znaleźć tutaj

Cały raport można znaleźć tutaj

 (źródło: medexpress.pl)

Rozwiń : Onkobarometr WHC

Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Dodatkowe informacje

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij